Facebook

Služby

Trestní právo

Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva.

 Nabízíme:

  • obhajobu v trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, vazba, soudní řízení - hlavní líčení, odvolání, dovolání, vykonávací řízení…), mladiství i dospělí (podezřelý, obviněný, obžalovaný)
  • sepis trestních oznámení
  • zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu
  • sepis dohod v rámci trestního řízení
  • poradenství v oblasti tzv. odklonů od trestního stíhání (podmíněné zastavení trestního řízení, narovnání)
  • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody
  • Klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva
  • Uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle z.č. 82/1998 Sb. vůči příslušnému orgánu a zastupování v soudním řízení