Facebook

Služby

Správní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní poradenství a zastupování v oblasti správního práva. Specializujeme se na

  • Správní řízení
  • Správní soudnictví
  • Stavební právo
  • Právo živnostenského podnikání
  • Obce a kraje
  • Přestupkové řízení aj.

Přestupkové právo

Advokátní kancelář poskytuje obviněným i poškozeným osobám komplexní právní pomoc včetně zastupování v přestupkovém řízení při podezření ze spáchání přestupku (např. na úseku dopravy, proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití, apod.).

  •  zastupování obviněných i poškozených osob u správních orgánů a soudů ve všech řízeních - odvolání, žaloby a kasační stížnosti při řízeních před soudy
  •  zastoupení v řízeních o podmíněném upuštění od zbytku trestu (zejména vrácení řidičských průkazů).