Facebook

Služby

Pracovní právo

Nabízíme:

  • Tvorbu pracovně-právních dokumentů dle aktuálních požadavků a potřeb klienta, včetně interních předpisů a směrnic;
  • Zastupování klientů v pracovně právních sporech;
  • Zastupování klientů ve věcech odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání;
  • Zastupování klientů ve správním řízení před příslušným orgánem státní správy na úseku zaměstnanosti a povinného pojištění hrazeného zaměstnavatelem
  • Komplexní právní služby v oblasti zaměstnávání cizinců (vyřizování víz apod.);
  • Posouzení sporných nároků z titulu náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce;
  • Zastupování klientů ve věci nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru;
  • Komplexní právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání
  • Uplatnění nároků zaměstnanců na uspokojení splatných mzdových nároků vůči zaměstnavateli v platební neschopnosti postupem dle z.č. 118/2000 Sb. a zastupování v řízení