Facebook

Reference / Pro Bono

 

Advokátní kancelář poskytla či poskytuje právní služby širokému okruhu klientů, mezi které patří, mimo jiné, zejména:

 • Stavební společnosti
 • Tiskárny a polygrafická studia
 • Reklamní agentury
 • Realitní kanceláře
 • Fitness centra
 • Společnosti zabývající se mezinárodní a vnitrostátní dopravou a spedicí
 • Společnosti působící v oblasti elektrotechniky
 • Obce
 • Agentury práce
 • Lékárny a zdravotnická zařízení
 • Pivovary
 • Organizace evangelické církve
 • Společnosti vyrábějící stroje

PRO BONO AKTIVITY

Latinský termín "pro bono" označuje zejména poskytování právních služeb advokáty, kteří tak činí bezplatně a většinou dobrovolně.

Advokátní kancelář věří, že sociální funkce právnické profese vyžaduje, v některých případech, poskytovat odborné znalosti těm, kteří nemají možnost jejího zaplacení.

Náš program "pro bono" pokrývá široké spektrum potřeb, dává nám možnost poskytovat právní pomoc široké škále organizací a jednotlivcům v rámci specifické komunity. Usilujeme o zlepšení přístupu k veřejným službám pro osoby se zdravotním postižením a v tomto směru poskytujeme podporu neziskovým organizacím.

Zavázali jsme se k poskytnutí našich služeb zdarma maximálně 12 klientům v průběhu roku, jednomu každý měsíc (dle našeho výběru).

Česká advokátní komora je oprávněna mimosoudně rozhodovat spory mezi advokátem a klientem – spotřebitelem. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České advokátní komoře se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a Pravidly pro postup České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.