Facebook

Kdo jsme

Jsme zavedená, stabilní, dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář se sídlem v Ostravě a pobočkou v Praze, která svou pověst zakládá na poskytování kvalitních služeb za adekvátní cenu při zachování plné diskrétnosti. Disponujeme bohatými zkušenostmi v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního, rodinného i správního práva.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na diskrétnost, erudici, kvalitu, rychlost, etiku a dostupnost. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním před všemi stupni soudů včetně rozhodčích soudů.

Advokátní kancelář nepřetržitě sleduje nejnovější poznatky v oblasti práva a tyto bezprostředně aplikuje v praxi. Sledujeme dění v oblasti práva Evropských společenství a evropské legislativy, pravidelně se účastníme vzdělávacích konferencí a seminářů, případně tyto aktivně pořádáme a školíme nejnovější poznatky v oblasti právního řádu ČR. Naše kancelář je schopna poskytnout právní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to osobně, telefonicky, či prostřednictvím emailu na území celé ČR.

Složení týmu

JUDr. Leoš Brantál, LL.M. vystudoval právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. JUDr. Brantál disponuje mj. zkušenostmi z přední renomované pražské advokátní kanceláře, kde poskytoval služby předním energetickým, přepravním a stavebním společnostem jak v oblasti trestního práva, tak v oblasti práva smluvního a obchodního. JUDr. Brantál má nemalé zkušenosti s právem duševního vlastnictví, sepisováním komplexních licenčních smluv a jiné smluvní dokumentace, s obhajobou v trestních věcech a zastupováním před různými orgány (zejména před civilními, trestními a správními soudy).

V rámci své praxe se JUDr. Leoš Brantál, LL.M. zaměřuje především na smluvní, občanské, obchodní a trestní právo, dále na právo duševního vlastnictví a rozhodčí řízení. JUDr. Leoš Brantál, LL.M. je zapsán jako rozhodce u stálého rozhodčího soudu při HK a AK ČR. JUDr. Leoš Brantál, LL.M. je rovněž zapsán u Ministerstva spravedlnosti ČR jako advokát poskytující právní služby obětem trestných činů. Nedávno pak byl JUDr. Brantál  zapsán do seznamu arbitrů a odborníků pro obchod a udržitelný rozvoj (TSD) v bilaterálních sporech v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi (viz   https://bit.ly/3DYRwUf )

Mimo práci je JUDr. Leoš Brantál, LL.M. vášnivým sportovcem, přičemž mezi jeho hlavní záliby patří horská cyklistika, turistika, lyže, běh a plavání.