Facebook

Kdo jsme

Jsme zavedená, stabilní, dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář se sídlem v Ostravě a pobočkou v Praze, která svou pověst zakládá na poskytování kvalitních služeb za adekvátní cenu při zachování plné diskrétnosti. Disponujeme bohatými zkušenostmi v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního, rodinného i správního práva.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na diskrétnost, erudici, kvalitu, rychlost, etiku a dostupnost. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním před všemi stupni soudů včetně rozhodčích soudů.

Advokátní kancelář nepřetržitě sleduje nejnovější poznatky v oblasti práva a tyto bezprostředně aplikuje v praxi. Sledujeme dění v oblasti práva Evropských společenství a evropské legislativy, pravidelně se účastníme vzdělávacích konferencí a seminářů, případně tyto aktivně pořádáme a školíme nejnovější poznatky v oblasti právního řádu ČR. Naše kancelář je schopna poskytnout právní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to osobně, telefonicky, či prostřednictvím emailu na území celé ČR.

Složení týmu

JUDr. Leoš Brantál, LL.M., vedoucí advokát, vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci. JUDr. Brantál disponuje mj. zkušenostmi z přední renomované pražské advokátní kanceláře, kde poskytoval služby předním energetickým, přepravním a stavebním společnostem jak v oblasti trestního práva, tak v oblasti práva obchodního. JUDr. Brantál má nemalé zkušenosti s právem duševního vlastnictví, přihlašováním a registrací ochranných známek (národních, komunitárních, mezinárodních), sepisováním komplexních licenčních smluv a jiné smluvní dokumentace, s obhajobou v trestních věcech a zastupováním před různými orgány.

V rámci své praxe se JUDr. Leoš Brantál, LL.M. zaměřuje především na trestní, obchodní, pracovní a insolvenční právo, dále na právo duševního vlastnictví, právo ochrany osobnosti a rozhodčí řízení. Má rovněž bohaté zkušenosti s poskytováním služeb přestupkového práva. JUDr. Leoš Brantál, LL.M. pravidelně školí daňové poradce v oblasti soukromého práva a je zapsán v seznamu advokátů poskytujících daňovým poradcům služby v oblasti trestního práva. JUDr. Leoš Brantál, LL.M. je zapsán jako rozhodce pro spotřebitelské spory v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dále je u Ministerstva spravedlnosti ČR zapsán jako advokát poskytující právní služby obětem trestných činů.

Mimo práci je JUDr. Leoš Brantál, LL.M. vášnivým sportovcem, přičemž mezi jeho hlavní záliby patří horská cyklistika, turistika, lyže, běh a plavání.

Spolupracující odborníci

Mgr. Richard Satinský dlouhodobě vyučuje anglický jazyk, mj. v armádních službách. Kanceláři zajišťuje překlady do a z anglického jazyka.

Ing. Jana Němcová dlouhodobě spolupracuje s advokátní kanceláří v oblasti soukromého i korporátního finančního poradenství.