Facebook

Ceník

Naše kancelář si zakládá nejen na kvalitě právních služeb, ale i na jejich dostupnosti, přičemž při sjednávání odměny za právní služby se snaží klientům vycházet vstříc.

Odměnu za právní služby lze sjednat následujícími způsoby:

Dle advokátního tarifu

Základní rámec pro stanovení odměny tvoří vyhláška č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), která stanoví odměnu advokáta, pokud se advokát s klientem nedohodne jinak.

Tato odměna je stanovena za tzv. „úkon právní služby“, kdy se podle vyhlášky vypočítá částka odměny z tzv. „tarifní hodnoty“ (zpravidla hodnoty věci), která příslušní advokátovi za každý úkon právní služby, který poskytl, či provedl. Úkony právní služby jsou například: převzetí věci, jednání s protistranou před podáním žaloby, sepis a podání žaloby, zastupování při jednání před soudem, právní rozbor věci, sepsání smlouvy, apod.

Pevná částka

Zpravidla se jedná o odměnu za jednorázové poskytnutí právní služby/pomoci. Typickým příkladem je sepis různých listin (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, předžalobní upomínky apod.) nebo jednorázová porada s klientem. Výše odměny se tak odvíjí od rozsahu poskytnuté služby. Pevná částka se zpravidla stanoví za registraci ochranné známky, založení s.r.o. a podobně.

Hodinová odměna

Obvyklá hodinová odměna advokáta dle složitosti věci začíná na 2.300,-Kč. V případě většího rozsahu poskytnuté právní služby se lze na konečné částce (a případné slevě) individuálně domluvit.

Paušální odměna

Je výhodná pro klienty, kteří potřebují právní servis v pravidelném rozsahu a v dlouhodobějším časovém horizontu. Sjednaný paušál pak v takovém případě pokrývá odměnu advokáta, který je navíc pro klienta dostupný  kdykoliv přes e-mail, telefonicky či osobně např. v sídle klienta. Paušální odměna zpravidla zahrnuje schůzky, právní rozbory věcí, konzultace smluv, sepis různých podání, včetně upomínek dlužníkům, či zastupování před soudy. Paušální měsíční částka je pro klienty výrazně výhodnější, neboť se každý úkon nemusí účtovat jednotlivě a složitě.

Pokud jde o občasné konzultace a nevelký rozsah právních služeb, je možno výjimečně zvolit i minimální paušál 6.000,- Kč měsíčně, který pokryje 4 hodiny právní služby.

Podílová odměna

Ve výjimečných případech lze sjednat podílovou odměnu, která advokátovi připadne v případě úspěšného vyřešení záležitosti jako % podíl na dosaženém výsledku.